Son Yazılar

döngüsel ekonomi

Döngüsel Ekonomi Modeli Nedir?

Döngüsel ekonomi modeli, üretimde kullanılan hammaddeler ve girdilerden mümkün olduğunca fazla yararlanmayı amaçlayan, atık miktarını minimum ölçüde tutarak atıkları tekrar üretime kazandıran bir ekonomik yaklaşımdır. Günümüzde, geleneksel ekonomi yaklaşımlarının tersidir. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramıyla da entegredir.

Dünyanın sınırlı kaynakları artan üretim için yetersizdir.

Dünya nüfusunun her geçen gün artması küresel tüketimi de artırmaktadır. Artan küresel tüketimi, ekonominin en temel kavramlarından olan üretim dengeler. Şirketler üretim için çok fazla kaynağa ihtiyaç duyar ve sınırlı dünya kaynakları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenle kullanılan kaynakların ve üretim sonrası ortaya çıkan atıkların ekonomiye tekrardan girdi olarak kazandırılmasına dayanan döngüsel ekonomi kavramı gündeme gelmiştir. Maalesef, bilim adamları ve uzman kişiler kaynakların yakın bir gelecekte tükenebileceği uyarısında bulunuyorlar ve bu durum döngüsel ekonomi modeline geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini kanıtlar niteliktedir.

Döngüsel ekonomi modeli, yeniden üretim, yeniden kullanım ve tersine lojistik olarak üç temel gruba ayrılır.  

döngüsel ekonomi

Döngüsel ekonomi yaklaşımını, ürünlerin ve malzemelerin toplanıp tekrar üretime dahil edilmesini sağlayan tersine lojistik, bir sektörde atık haline gelen malzemenin başka sektörde girdi olarak kullanılmasını sağlayan yeniden kullanım ve kullanılan ürünün belirli aşamalardan sonra yeniden faaliyete geçmesini sağlayan yeniden üretim gibi üç temel gruba ayırabiliriz. Özellikle tersine lojistik, şirketlerin günümüzde uygulamaya çalıştığı sürdürülebilir bir yöntemdir. Bu uygulamalara odaklanan şirket sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle Amazon, Ford, Apple gibi küresel şirketler atık yönetimi, su tasarrufu ve geri dönüşüm alanlarında kayda değer bir ilerleme kaydettiler.

Günümüzde, çoğu ülke döngüsel ekonomi modelini benimsemeye başladı.

Son zamanlarda ülkeler de döngüsel ekonominin öneminin farkına varmaya başladı. Bu nedenle, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tersine lojistik gibi konularda çalışmalar yaptılar. Özellikle Avrupa ve İskandinav ülkelerinde farkındalığın çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, bu durum firmalar içinde zorlayıcı bir faktör oldu. Döngüsel ekonomi modellerini benimseyen ülkelerde faaliyet gösteren küresel şirketler üretimlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde tasarladı. Böylece atık yönetimi, su tasarrufu ve geri dönüşüm alanlarında önemli adımlar attılar. Öngörülebilir gelecekte, döngüsel ekonomi çok daha yaygın hale gelecektir.

YAZIYI PAYLAŞ